Danh sách sản phẩm

 • sua-tuoi-tiet-trung-vinamilk-100-organic-khong-duong-hop-giay-1l
  Sữa Tươi Tiệt Trùng VINAMILK 100% Organi...
  53,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN003

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tuoi-tiet-trung-khong-duong-twin-cows-hop-giay-1l
  Sữa Tươi Tiệt Trùng Không Đường Twin Cow...
  39,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN002

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tiet-trung-vinamilk-socola-bich-220ml
  Sữa Tiệt Trùng Vinamilk Socola - Bịch 22...
  6,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN012

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tuoi-tiet-trung-vinamilk-100-tach-beo-khong-duong-loc-4-hop-x-180ml
  Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Tách B...
  26,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN034

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tuoi-tiet-trung-vinamilk-100-co-duong-loc-4-hop-x-110ml
  Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đườ...
  16,200 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN027

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tuoi-tiet-trung-vinamilk-100-co-duong-loc-4-hop-x-180ml
  Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Có Đườ...
  26,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN028

  Trạng thái: Hết hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tiet-trung-vinamilk-vi-dau-bich-220ml
  Sữa Tiệt Trùng Vinamilk Vị Dâu - Bịch 22...
  6,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN013

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tiet-trung-vinamilk-khong-duong-bich-220ml
  Sữa Tiệt Trùng Vinamilk Không Đường - Bị...
  6,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN010

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tiet-trung-vinamilk-co-duong-bich-220ml
  Sữa Tiệt Trùng Vinamilk Có Đường - Bịch...
  6,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN011

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tiet-trung-vinamilk-adm-gold-co-duong-loc-4-hop-x-180ml
  Sữa Tiệt Trùng Vinamilk ADM Gold Có Đườn...
  24,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN021

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tuoi-tiet-trung-vinamilk-100-organic-khong-duong-loc-4-hop-x-180ml
  Sữa Tươi Tiệt Trùng VINAMILK 100% Organi...
  44,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN001

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tiet-trung-vinamilk-adm-gold-socola-loc-4-hop-x-110ml
  Sữa Tiệt Trùng Vinamilk ADM Gold Sôcôla...
  15,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN016

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tuoi-thanh-trung-vinamilk-100-co-duong-hop-200ml
  Sữa Tươi Thanh Trùng Vinamilk 100% Có Đư...
  8,200 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN006

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tuoi-thanh-trung-vinamilk-100-khong-duong-hop-900ml
  Sữa Tươi Thanh Trùng Vinamilk 100% Không...
  34,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN005

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tuoi-tiet-trung-vinamilk-100-khong-duong-hop-giay-1l
  Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk 100% Không...
  27,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN024

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tiet-trung-flex-khong-lactose-loc-4-hop-x-180ml
  Sữa Tiệt Trùng Flex Không Lactose - Lốc...
  28,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN008

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết