Danh sách sản phẩm

 • sua-aptamil-dac
  Sữa Aptamil đặc
  720,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CL-SD0001

  Trạng thái: Còn hàng

  Sữa Aptamil là loại sữa có đặc tính giống sữa mẹ nhất nhờ có các đặc tính đặc biệt. Immunortis, một tổ hợp men vi sinh đã được cấp bằng sáng chế, có n...Chi tiết
 • sua-dac-co-duong-ong-tho-xanh-la-hop-thiec-380g
  Sữa Đặc Có Đường Ông Thọ Xanh Lá - Hộp T...
  17,900 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSD008

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa đặc từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tuoi-ngoi-sao-phuong-nam-hop-giay-1284g
  Sữa tươi Ngôi Sao Phương Nam - Hộp Giấy...
  74,300 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSD001

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa bột từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-dac-co-duong-ong-tho-do-vi-6-hop-x-40g
  Sữa Đặc Có Đường Ông Thọ Đỏ - Vỉ 6 Hộp x...
  21,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSD009

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa đặc từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-dac-co-duong-ong-tho-chu-xanh-hop-thiec-380g
  Sữa Đặc Có Đường Ông Thọ Chữ Xanh - Hộp...
  21,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSD007

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa đặc từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-dac-ngoi-sao-phuong-nam-hop-thiec-380g
  Sữa đặc Ngôi Sao Phương Nam - Hộp thiếc...
  17,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSD004

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa đặc từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-dac-ngoi-sao-phuong-nam-hop-thiec-380g
  Sữa Đặc Ngôi Sao Phương Nam - Hộp Thiếc...
  17,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSD005

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa đặc từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tuoi-ngoi-sao-phuong-nam-hop-thiec-80g
  Sữa tươi Ngôi Sao Phương Nam - Hộp Thiếc...
  16,300 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSD002

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa đặc từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-dac-ngoi-sao-phuong-nam-hop-giay-1284g
  Sữa Đặc Ngôi Sao Phương Nam - Hộp Giấy 1...
  58,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSD006

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa đặc từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-dac-co-duong-ong-tho-do-hop-giay-1284g
  Sữa Đặc Có Dường Ông Thọ Đỏ - Hộp Giấy 1...
  65,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSD003

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa đặc từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết