Danh sách sản phẩm

 • sua-chua-uong-vinamilk-luu-do-chai-150ml
  Sữa Chua Uống Vinamilk Lựu Đỏ – Chai 150...
  6,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC037

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • suachua-uong-susu-huong-cam-4-hop-110ml
  SữaChua Uống SuSu Hương Cam- 4 Hộp 110ml
  15,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC029

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-probi-co-duong-chai-400ml
  Sữa Chua Uống Probi Có Đường- Chai 400ml
  24,200 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC019

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-susu-loai-tao-chuoi-vi-4-hop-x-80g
  Sữa Chua Ăn SuSu Loại Táo Chuối - Vỉ 4 H...
  24,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC007

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-susu-huong-tao-nho-loc-4-chai-x-80ml
  Sữa chua uống SuSu Hương Táo Nho - Lốc 4...
  14,200 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC033

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-susu-huong-dau-4-chai-80ml
  Sữa Chua Uống SuSu Hương Dâu- 4 Chai 80m...
  14,200 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC031

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-probi-co-duong-loc-5-chai-x-65ml
  Sữa Chua Uống Probi Có Đường - Lốc 5 cha...
  23,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC022

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-probi-it-duong-5-chai-65ml
  Sữa Chua Uống Probi Ít Đường- 5 Chai 65m...
  23,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC026

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-susu-huong-dau-chai-150ml
  Sữa Chua Uống SuSu Hương Dâu- Chai 150ml
  6,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC030

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-probi-co-duong-chai-700ml
  Sữa Chua Uống Probi Có Đường- Chai 700ml
  40,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC020

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-vinamilk-vi-nha-dam-vi-4-hop-x-100g
  Sữa Chua Ăn Vinamilk Vị Nha Đam - Vỉ 4 H...
  25,300 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC016

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-susu-huong-cam-chai-150ml
  Sữa Chua Uống SuSu Hương Cam- Chai 150ml
  6,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC027

  Trạng thái: Hết hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-susu-huong-tao-nho-loc-4-hop-giay-x-110ml
  Sữa Chua Uống Susu Hương Táo Nho - Lốc 4...
  15,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC034

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-vinamilk-dau-chai-180ml
  Sữa Chua Uống Vinamilk Dâu – Chai 180ml
  7,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC036

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-vinamilk-nha-dam-chai-150ml
  Sữa Chua Uống Vinamilk Nha Đam – Chai 15...
  6,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC038

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-vinamilk-vi-trai-cay-vi-4-hop-x-100g
  Sữa Chua Ăn Vinamilk Vị Trái Cây - Vỉ 4...
  25,300 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC014

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết