Danh sách sản phẩm

 • sua-chua-uong-susu-huong-tao-nho-loc-4-hop-giay-x-110ml
  Sữa Chua Uống Susu Hương Táo Nho - Lốc 4...
  15,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC034

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-probeauty-vi-viet-quat-vi-4-hop-x-100g
  Sữa Chua Ăn Probeauty Vị Việt Quất - Vỉ...
  34,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC003

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-probi-co-duong-vi-4-hop-x-100g
  Sữa Chua Ăn Probi Có Đường - Vỉ 4 Hộp x...
  23,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC004

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-susu-loai-tao-chuoi-vi-4-hop-x-80g
  Sữa Chua Ăn SuSu Loại Táo Chuối - Vỉ 4 H...
  24,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC007

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-vinamilk-it-duong-vi-4-hop-x-100g
  Sữa Chua Ăn Vinamilk Ít Đường - Vỉ 4 Hộp...
  19,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC011

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-probi-it-duong-5-chai-65ml
  Sữa Chua Uống Probi Ít Đường- 5 Chai 65m...
  23,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC026

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-probi-co-duong-chai-700ml
  Sữa Chua Uống Probi Có Đường- Chai 700ml
  40,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC020

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-probi-huong-dua-gang-loc-5-chai-x-65ml
  Sữa Chua Uống Probi Hương Dưa Gang - Lốc...
  23,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC024

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-huong-dau-vinamilk-loc-4-hop-giay-x-170ml
  Sữa Chua Uống Hương Dâu Vinamilk - Lốc 4...
  23,300 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC018

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-probi-co-duong-4-chai-130ml
  Sữa Chua Uống Probi Có Đường- 4 Chai 130...
  32,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC021

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-susu-huong-cam-chai-150ml
  Sữa Chua Uống SuSu Hương Cam- Chai 150ml
  6,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC027

  Trạng thái: Hết hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • suachua-uong-susu-huong-cam-4-hop-110ml
  SữaChua Uống SuSu Hương Cam- 4 Hộp 110ml
  15,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC029

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-vinamilk-dau-chai-180ml
  Sữa Chua Uống Vinamilk Dâu – Chai 180ml
  7,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC036

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-huong-cam-vinamilk-loc-4-hop-giay-x-170ml
  Sữa Chua Uống Hương Cam Vinamilk - Lốc 4...
  23,300 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC017

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-susu-huong-tao-nho-loc-4-chai-x-80ml
  Sữa chua uống SuSu Hương Táo Nho - Lốc 4...
  14,200 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC033

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-susu-loai-co-duong-vi-4-hop-x-80g
  Sữa Chua Ăn SuSu Loại Có Đường - Vỉ 4 Hộ...
  24,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC005

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết