Danh sách sản phẩm

 • o-cam-2-chau-s18ccu
  Ổ cắm 2 chấu S18CCU
  11,281 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10062

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • hat-tv-s18cctv
  Hạt TV S18CCTV
  22,444 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10057

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • mat-56-s18-sc
  Mặt 5+6 S18 SC
  11,682 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10069

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • hat-cong-tac-2-chieu-s18-sc
  Hạt công tắc 2 chiều S18 SC
  12,862 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10071

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • 2-o-2-chau1lo2lo-s18-a
  2 ổ 2 chấu+1lỗ+2lỗ S18 A
  34,738 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10051

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • hat-20-a-s18scmd20s
  Hạt 20 A S18SCMD20/S
  32,745 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10076

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • mat-123-s18-sc
  Mặt 1+2+3 S18 SC
  7,965 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10067

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • hat-dien-thoai-4r-s19
  Hạt điện thoại 4R S19
  40,800 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10037

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • o-da-nang-s18
  Ổ đa năng S18
  25,488 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10079

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • 2-o-cam-3-chau-cu-man-che-s18scue2
  2 ổ cắm 3 chấu cú màn che S18SCUE2
  30,208 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10078

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • hat-ti-vi-s19
  Hạt Ti vi S19
  27,744 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10036

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • o-cam-2-chau-s18-scu
  Ổ cắm 2 chấu S18 SCU
  11,210 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10077

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • hat-20-a-co-meng-bao-do-s19
  Hạt 20 A có mếng báo đỏ S19
  49,776 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10032

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • hat-20-a-s19
  Hạt 20 A S19
  47,056 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10031

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • hat-den-bao-do-xanh-s19
  Hạt đèn báo đỏ + xanh S19
  13,056 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10034

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • o-cam-doi-ba-chau-s19
  Ổ cắm đôi ba chấu S19
  47,736 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10028

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết