Danh sách sản phẩm

 • day-camera-lien-nguon-dong-tron-10-lu
  Dây Camera liền nguồn đồng (trờn 10 Lụ)
  1,804 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10103

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-camera-lien-nguon-dong-duoi-10-lu
  Dây Camera liền nguồn đồng (dưới 10 Lụ)
  5,102 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10102

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • cap-cv-2-x-25
  Cáp CV 2 x 25
  4,072 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10097

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-camera-lien-nguon-ccs-tron-10-lu
  Dây Camera liền nguồn CCS (trờn 10 Lụ)
  2,709 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10101

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-don-vsf-1x25
  Dây đơn VSF 1x2,5
  103,913 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10120

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • cap-cv-2-x-4
  Cáp CV 2 x 4
  5,986 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10098

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • cap-cv-2-x-16
  Cáp CV 2 x 16
  3,086 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10096

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-doi-vctfk-2c-x-6
  Dây đôi VCTFK 2C x 6
  11,546 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10113

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-camera-lien-nguon-ccs-duoi-10-lu
  Dây Camera liền nguồn CCS (dưới 10 Lụ)
  4,147 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10100

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-don-vsf-1x-10
  Dây đơn VSF 1x 10
  26,989 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10115

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-cap-dong-truc-5c-fbbc80vlca
  Dây cáp đồng trục 5C-FB/BC/80/VL/CA
  2,309 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10104

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-cap-dong-truc-5c-fbbc96snca
  Dây cáp đồng trục 5C-FB/BC/96/SN/CA
  3,247 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10105

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-don-vsf-1x075
  Dây đơn VSF 1x0,75
  44,740 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10118

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-don-vsf-1x15
  Dây đơn VSF 1x1,5
  67,832 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10119

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-doi-vctfk-2c-x-1
  Dây đôi VCTFK 2C x 1
  22,009 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10109

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • cap-cv-2x6
  Cáp CV 2x6
  4,321 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10099

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết