Danh sách sản phẩm

 • cap-cv-2-x-4
  Cáp CV 2 x 4
  5,986 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10098

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-camera-lien-nguon-dong-duoi-10-lu
  Dây Camera liền nguồn đồng (dưới 10 Lụ)
  5,102 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10102

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • cap-cv-2-x-25
  Cáp CV 2 x 25
  4,072 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10097

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • cap-cv-2-x-16
  Cáp CV 2 x 16
  3,086 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10096

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-camera-lien-nguon-ccs-tron-10-lu
  Dây Camera liền nguồn CCS (trờn 10 Lụ)
  2,709 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10101

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • cap-cv-2x6
  Cáp CV 2x6
  4,321 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10099

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-camera-lien-nguon-ccs-duoi-10-lu
  Dây Camera liền nguồn CCS (dưới 10 Lụ)
  4,147 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10100

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-doi-vctfk-2c-x-25
  Dây đôi VCTFK 2C x 2,5
  5,196 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10111

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-don-vsf-1x-1
  Dây đơn VSF 1x 1
  17,896 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10114

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-cap-dong-truc-5c-fbbc96snca
  Dây cáp đồng trục 5C-FB/BC/96/SN/CA
  3,247 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10105

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-don-vsf-1x075
  Dây đơn VSF 1x0,75
  44,740 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10118

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-don-vsf-1x-4
  Dây đơn VSF 1x 4
  19,339 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10116

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-dien-thoai-4-p-x05
  Dây Điện Thoại 4 P x0,5
  8,226 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10107

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-don-vsf-1x-10
  Dây đơn VSF 1x 10
  26,989 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10115

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-doi-vctfk-2c-x-075
  Dây đôi VCTFK 2C x 0.75
  12,412 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10108

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • day-don-vsf-1x15
  Dây đơn VSF 1x1,5
  67,832 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10119

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết