Danh sách sản phẩm

 • day-cap-dien-tran-phu-cap-ngam-cxv-dsta-2x35
  Dây cáp điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA...
  180,840 VNĐ

  Mã sản phẩm: CXV-DSTA 2x35

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • cap-dien-don-tran-phu-cv-cu-pvc-1x25-06-1kv
  Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x25 0,6...
  55,110 VNĐ

  Mã sản phẩm: CV Cu-PVC 1x25 0,6-1kV

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-cap-dien-tran-phu-cap-treo-cxv-3x120
  Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x12...
  799,700 VNĐ

  Mã sản phẩm: CXV 3x120

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • cap-dien-don-tran-phu-cv-cu-pvc-1x400-06-1kv
  Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x400 0,...
  882,090 VNĐ

  Mã sản phẩm: CV Cu-PVC 1x400 0,6-1kV

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-cap-dien-tran-phu-cap-treo-cxv-4x10
  Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x10
  99,330 VNĐ

  Mã sản phẩm: CXV 4x10

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-dien-cadisun-day-doi-mem-det-vctfk-2x100
  Dây Điện Cadisun, Dây Đôi Mềm Dẹt VCTFK...
  55,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: VCTFK 2x10.0

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadisun là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản p...Chi tiết
 • day-dien-cadisun-day-tron-dac-3-ruot-vctf-3x075
  Dây Điện Cadisun, Dây Tròn Đặc 3 Ruột VC...
  8,104 VNĐ

  Mã sản phẩm: VCTF 3x0.75

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadisun là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản p...Chi tiết
 • day-cap-dien-tran-phu-cap-treo-cxv-1x95
  Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x95
  209,990 VNĐ

  Mã sản phẩm: CXV 1x95

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-dien-cadivi-day-don-mem-vcm-1x160
  Dây Điện Cadivi, Dây Đơn Mềm VCm 1x16.0
  43,802 VNĐ

  Mã sản phẩm: VCm 1x16.0

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadivi là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản ph...Chi tiết
 • day-cap-dien-tran-phu-cap-ngam-cxv-dsta-4x95
  Dây Cáp Điện Trần Phú, Cáp Ngầm CXV-DSTA...
  892,210 VNĐ

  Mã sản phẩm: CXV-DSTA 4x95

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-dien-cadisun-day-don-cung-vcsh-1x05
  Dây Điện Cadisun, Dây Đơn Cứng VCSH 1x0....
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VCSH 1x0.5

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadisun là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản p...Chi tiết
 • cap-dien-don-tran-phu-cv-cu-pvc-1x240-06-1kv
  Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x240 0,...
  511,170 VNĐ

  Mã sản phẩm: CV Cu-PVC 1x240 0,6-1kV

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-dien-cadisun-day-tron-dac-2-ruot-vctf-2x60
  Dây Điện Cadisun, Dây Tròn Đặc 2 Ruột VC...
  34,813 VNĐ

  Mã sản phẩm: VCTF 2x6.0

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadisun là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản p...Chi tiết
 • day-dien-cadisun-day-don-mem-vcsf-1x100
  Dây Điện Cadisun, Dây Đơn Mềm VCSF 1x10....
  25,607 VNĐ

  Mã sản phẩm: VCSF 1x10.0

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadisun là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản p...Chi tiết
 • cap-dien-don-tran-phu-cv-cu-pvc-1x120-06-1kv
  Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x120 0,...
  259,050 VNĐ

  Mã sản phẩm: CV Cu-PVC 1x120 0,6-1kV

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-dien-cadisun-day-tron-dac-3-ruot-vctf-3x20
  Dây Điện Cadisun, Dây Tròn Đặc 3 Ruột VC...
  18,593 VNĐ

  Mã sản phẩm: VCTF 3x2.0

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadisun là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản p...Chi tiết