Danh sách sản phẩm

 • cap-dien-don-tran-phu-cv-cu-pvc-1x240-06-1kv
  Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x240 0,...
  511,170 VNĐ

  Mã sản phẩm: CV Cu-PVC 1x240 0,6-1kV

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-dien-cadisun-day-don-cung-vcsh-1x80
  Dây Điện Cadisun, Dây Đơn Cứng VCSH 1x8....
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VCSH 1x8.0

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadisun là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản p...Chi tiết
 • day-cap-dien-tran-phu-cap-treo-cxv-3x6
  Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 3x6
  48,070 VNĐ

  Mã sản phẩm: CXV 3x6

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-cap-dien-tran-phu-cap-treo-cxv-4x16
  Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 4x16
  151,600 VNĐ

  Mã sản phẩm: CXV 4x16

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-cap-dien-tran-phu-cap-ngam-cxv-dsta-3x501x35
  Dây Cáp Điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA...
  441,320 VNĐ

  Mã sản phẩm: CXV-DSTA 3x50+1x35

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-dien-cadisun-day-tron-dac-2-ruot-vctf-2x15
  Dây Điện Cadisun, Dây Tròn Đặc 2 Ruột VC...
  9,836 VNĐ

  Mã sản phẩm: VCTF 2x1.5

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadisun là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản p...Chi tiết
 • day-dien-cadisun-day-don-mem-vcsf-1x60
  Dây Điện Cadisun, Dây Đơn Mềm VCSF 1x6.0
  14,515 VNĐ

  Mã sản phẩm: VCSF 1x6.0

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadisun là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản p...Chi tiết
 • day-dien-cadisun-day-doi-mem-det-vctfk-2x80
  Dây Điện Cadisun, Dây Đôi Mềm Dẹt VCTFK...
  Liên hệ

  Mã sản phẩm: VCTFK 2x8.0

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadisun là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản p...Chi tiết
 • day-dien-cadisun-day-tron-dac-3-ruot-vctf-3x05
  Dây Điện Cadisun, Dây Tròn Đặc 3 Ruột VC...
  6,345 VNĐ

  Mã sản phẩm: VCTF 3x0.5

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadisun là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản p...Chi tiết
 • day-dien-cadisun-day-tron-dac-4-ruot-vctf-4x25
  Dây Điện Cadisun, Dây Tròn Đặc 4 Ruột VC...
  28,324 VNĐ

  Mã sản phẩm: VCTF 4x2.5

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadisun là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản p...Chi tiết
 • day-cap-dien-tran-phu-cap-ngam-cxv-dsta-3x951x70
  Dây Cáp Điện Trần Phú, Cáp ngầm CXV-DSTA...
  836,880 VNĐ

  Mã sản phẩm: CXV-DSTA 3x95+1x70

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-cap-dien-tran-phu-cap-treo-cxv-2x4
  Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 2x4
  23,210 VNĐ

  Mã sản phẩm: CXV 2x4

  Trạng thái: Hết hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-cap-dien-tran-phu-cap-treo-cxv-1x185
  Dây cáp điện Trần Phú, Cáp treo CXV 1x18...
  405,130 VNĐ

  Mã sản phẩm: CXV 1x185

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • cap-dien-don-tran-phu-cv-cu-pvc-1x50-06-1kv
  Cáp điện đơn Trần Phú CV Cu-PVC 1x50 0,6...
  109,010 VNĐ

  Mã sản phẩm: CV Cu-PVC 1x50 0,6-1kV

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây cáp điện là loại dây cáp đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản phẩm d...Chi tiết
 • day-dien-cadivi-day-tron-dac-3-ruot-cvv-3x4
  Dây Điện Cadivi, Dây Tròn Đặc 3 Ruột CVV...
  39,809 VNĐ

  Mã sản phẩm: CVV 3x4

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadivi là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản ph...Chi tiết
 • day-dien-cadisun-day-doi-mem-det-vctfk-2x10
  Dây Điện Cadisun, Dây Đôi Mềm Dẹt VCTFK...
  6,368 VNĐ

  Mã sản phẩm: VCTFK 2x1.0

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty chợ lớn phân phối các loại dây điện cadisun là loại dây điện đang được phân phối rộn dãi trên toàn quốc và đang được mọi người tin dùng, sản p...Chi tiết