Danh sách sản phẩm

 • sua-chua-uong-probi-huong-dau-loc-5-chai-x-65ml
  Sữa Chua Uống Probi Hương Dâu - Lốc 5 ch...
  23,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC023

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-probi-co-duong-loc-5-chai-x-65ml
  Sữa Chua Uống Probi Có Đường - Lốc 5 cha...
  23,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC022

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-susu-huong-dau-chai-150ml
  Sữa Chua Uống SuSu Hương Dâu- Chai 150ml
  6,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC030

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-vinamilk-khong-duong-vi-4-hop-x-100g
  Sữa Chua Ăn Vinamilk Không Đường - Vỉ 4...
  19,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC013

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-vinamilk-kefir-khong-duong-vi-4-hop-x-100g
  Sữa Chua Ăn Vinamilk Kefir Không Đường -...
  23,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC012

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-vinamilk-100-sua-tuoi-loai-co-duong-vi-4-hop-x-100g
  Sữa Chua Ăn Vinamilk 100% Sữa Tươi Loại...
  21,600 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC008

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-huong-dau-vinamilk-loc-4-hop-giay-x-170ml
  Sữa Chua Uống Hương Dâu Vinamilk - Lốc 4...
  23,300 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC018

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-vinamilk-vi-luu-do-vi-4-hop-x-100g
  Sữa Chua Ăn Vinamilk Vị Lựu Đỏ - Vỉ 4 Hộ...
  25,300 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC015

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-probeauty-vi-viet-quat-vi-4-hop-x-100g
  Sữa Chua Ăn Probeauty Vị Việt Quất - Vỉ...
  34,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC003

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-vinamilk-cam-chai-180ml
  Sữa Chua Uống Vinamilk Cam – Chai 180ml
  7,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC035

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-susu-huong-dau-4-chai-80ml
  Sữa Chua Uống SuSu Hương Dâu- 4 Chai 80m...
  14,200 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC031

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-susu-huong-tao-nho-loc-4-hop-giay-x-110ml
  Sữa Chua Uống Susu Hương Táo Nho - Lốc 4...
  15,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC034

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-probi-co-duong-vi-4-hop-x-100g
  Sữa Chua Ăn Probi Có Đường - Vỉ 4 Hộp x...
  23,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC004

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-susu-loai-tao-chuoi-vi-4-hop-x-80g
  Sữa Chua Ăn SuSu Loại Táo Chuối - Vỉ 4 H...
  24,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC007

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-vinamilk-it-duong-vi-4-hop-x-100g
  Sữa Chua Ăn Vinamilk Ít Đường - Vỉ 4 Hộp...
  19,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC011

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-probi-it-duong-5-chai-65ml
  Sữa Chua Uống Probi Ít Đường- 5 Chai 65m...
  23,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC026

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết