Danh sách sản phẩm

 • sua-bot-dielac-alpha-gold-step-4-hop-thiec-15kg
  Sữa Bột Dielac Alpha Gold Step 4 - Hộp T...
  336,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSB006

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa bột từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-vinamilk-luu-do-chai-150ml
  Sữa Chua Uống Vinamilk Lựu Đỏ – Chai 150...
  6,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC037

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tuoi-tiet-trung-vinamilk-100-organic-khong-duong-hop-giay-1l
  Sữa Tươi Tiệt Trùng VINAMILK 100% Organi...
  53,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN003

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-bot-dielac-alpha-3-hop-thiec-900g
  Sữa Bột Dielac Alpha 3 - Hộp Thiếc 900g
  174,200 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSB044

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa bột từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • suachua-uong-susu-huong-cam-4-hop-110ml
  SữaChua Uống SuSu Hương Cam- 4 Hộp 110ml
  15,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC029

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-bot-vinamilk-canxipro-hop-thiec-900g
  Sữa Bột Vinamilk CanxiPro - Hộp Thiếc 90...
  286,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSB061

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa bột từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-tiet-trung-vinamilk-socola-bich-220ml
  Sữa Tiệt Trùng Vinamilk Socola - Bịch 22...
  6,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSN012

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa tươi từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-uong-probi-co-duong-chai-400ml
  Sữa Chua Uống Probi Có Đường- Chai 400ml
  24,200 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC019

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-chua-an-susu-loai-tao-chuoi-vi-4-hop-x-80g
  Sữa Chua Ăn SuSu Loại Táo Chuối - Vỉ 4 H...
  24,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSC007

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa chua từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-bot-dielac-alpha-gold-step-4-hop-giay-400g
  Sữa Bột Dielac Alpha Gold Step 4 - Hộp G...
  92,150 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSB037

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa bột từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-bot-dielac-grow-plus-2-mau-xanh-hop-400g
  Sữa Bột Dielac Grow Plus 2+ (Màu Xanh) -...
  89,300 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSB011

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa bột từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-uong-dinh-duong-dielac-alpha-gold-loc-4-hop-x-110ml
  Sữa Uống Dinh Dưỡng Dielac Alpha Gold -...
  22,400 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSB020

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa bột từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-bot-optimum-gold-2-hop-thiec-400g
  Sữa Bột Optimum Gold 2 - Hộp Thiếc 400g
  176,600 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSB068

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa bột từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-dac-ngoi-sao-phuong-nam-hop-giay-1284g
  Sữa Đặc Ngôi Sao Phương Nam - Hộp Giấy 1...
  58,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSD006

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa đặc từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-dac-co-duong-ong-tho-chu-xanh-hop-thiec-380g
  Sữa Đặc Có Đường Ông Thọ Chữ Xanh - Hộp...
  21,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSD007

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa đặc từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết
 • sua-bot-dielac-alpha-gold-step-3-hop-thiec-900g
  Sữa Bột Dielac Alpha Gold Step 3 - Hộp T...
  232,700 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSB036

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các sản phẩm sữa bột từ Vinamilk. Các sản phẩm Sữa tươi được Vinamilk sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Châu Âu. Không...Chi tiết