Danh sách sản phẩm

 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-vi-gung
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Vị Gừng
  43,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY006

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-khong-duong
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Không Đường
  226,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY004

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-vi-gung
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Vị Gừng
  226,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY003

  Trạng thái: Hết hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-vi-hat-sen
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Vị Hạt Sen
  43,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY005

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-vi-hat-sen
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Vị Hạt Sen
  226,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY002

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-hop-6-lo
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Hộp 6 Lọ
  276,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY001

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-khong-duong
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Không Đường
  43,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY007

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết