Danh sách sản phẩm

 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-cho-tre-em-vi-yen-tu-nhien
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Cho Trẻ Em...
  43,000 VNĐ

  Mã sản phẩm:

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • chao-yen-vi-ga
  Cháo Yến Vị Gà
  260,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLCY001

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-cho-tre-em-huong-trai-cay
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Cho Trẻ Em...
  43,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY009

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-vi-gung
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Vị Gừng
  43,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY006

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • nuoc-yen-nha-dam-duong-phen
  Nước Yến Nha Đam Đường Phèn
  66,000 VNĐ
  72,000 VNĐ 9 %

  Mã sản phẩm: CLNY001

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • nuoc-yen-nha-dam-dong-lon
  Nước Yến Nha Đam Đóng Lon
  72,000 VNĐ
  79,000 VNĐ 9 %

  Mã sản phẩm: CLNY002

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • chao-yen-vi-thit-bam
  Cháo Yến Vị Thịt Bằm
  260,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLCY002

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • chao-yen-vi-chay-rau-nam
  Cháo Yến Vị Chay Rau Nấm
  260,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLCY003

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-khong-duong
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Không Đường
  226,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY004

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • chao-yen-tre-em-vi-thit-bam
  Cháo Yến Trẻ Em Vị Thịt Bằm
  300,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLCY004

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-vi-gung
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Vị Gừng
  226,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY003

  Trạng thái: Hết hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-vi-hat-sen
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Vị Hạt Sen
  43,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY005

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-vi-hat-sen
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Vị Hạt Sen
  226,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY002

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • nuoc-yen-dong-lon
  Nước Yến Đóng Lon
  66,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLNY003

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-hop-6-lo
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Hộp 6 Lọ
  276,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY001

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết
 • to-yen-nguyen-chat-chung-san-khong-duong
  Tổ Yến Nguyên Chất Chưng Sẵn Không Đường
  43,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLTY007

  Trạng thái: Còn hàng

  Công ty Chợ Lớn chuyên phân phối các loại sản phẩm từ tổ yến bằng quy trình chế biến hiện đại, bảo toàn những dưỡng chất tự nhiên và tinh túy nhất....Chi tiết