Danh sách sản phẩm

 • bong-led-7w
  Bóng led 7w
  40,255 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10138

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • bong-den-tuyp-led-12m
  Bóng đèn tuýp led 1,2m
  77,350 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10134

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • mang-den-112-sino-mong-ko-kem-bong
  Máng đèn 1*1,2 SINO mỏng (ko kèm bóng)
  102,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10143

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • mang-den-106-sino-mong-ko-kem-bong
  Máng đèn 1*0,6 SINO mỏng (ko kèm bóng)
  83,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10141

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • mang-den-112-sino-day-ko-kem-bong
  Máng đèn 1*1,2 SINO dày (ko kèm bóng)
  108,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10142

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • mang-den-106-sino-day-ko-kem-bong
  Máng đèn 1*0,6 SINO dày (ko kèm bóng)
  86,700 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10140

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • mang-hq-spm-1x12-kem-bong-tuyp-led
  Máng HQ SPM 1x1,2 (Kèm bóng tuýp led)
  141,930 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10145

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • bong-led-9w
  Bóng led 9w
  49,470 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10139

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • bong-den-tuyp-led-06m
  Bóng đèn tuýp led 0,6m
  53,550 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10133

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • mang-led-t8-1x12
  Máng led T8 1x1,2
  27,225 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10148

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • bong-led-2w
  Bóng led 2w
  18,430 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10135

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • mang-hq-spm-2x06-kem-bong-tuyp-led
  Máng HQ SPM 2x0,6 (Kèm bóng tuýp led)
  181,770 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10146

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • bong-led-5w
  Bóng led 5w
  28,130 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10137

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • mang-hq-spm-2x12-kem-bong-tuyp-led
  Máng HQ SPM 2x1,2 (Kèm bóng tuýp led)
  237,380 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10147

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • mang-hq-spm-1x06-kem-bong-tuyp-led
  Máng HQ SPM 1x0,6 (Kèm bóng tuýp led)
  109,145 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10144

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết
 • bong-led-3w
  Bóng led 3w
  21,825 VNĐ

  Mã sản phẩm: CLSINO10136

  Trạng thái: Hết hàng

  Chợ lớn JSC chuyên phân phối thiết bị điện thương hiệu Sino chính hãng với giá tốt nhất thị trường....Chi tiết